Základní škola a Mateřská škola

Název školy:
Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo

Adresa školy:
Pavlice 79, 671 56 Grešlové Mýto

Ředitelka školy: PaedDr. Tamara Kučerová

Kontakty:

Telefon: 515 258 250

E-mail: zs.pavlice@orgman.cz

IČO: 75 021 293

odloučené pracoviště mateřská škola – Pavlice 132

Vedoucí učitelka: Bc. Hana Švarcová

Telefon: 515 258 346

671 56 Grešlové Mýto 

Pověřenec Mgr. Zdeněk Nechvátal, e-mail: poverenec@pavlice.cz, tel. 605 235 261

 

2. Zřizovatel

Název: Obec Pavlice 

Adresa: Pavlice 90

671 56 Grešlové Mýto

Telefon: 515 258 334

 

3. Školní vzdělávací program ZŠ

Školní vzdělávací program Základní školy Pavlice

Vytvořený v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání , č.j. 31504/2004-22 

 

Motivační název : Nauč se číst v knize zvané svět