Základní škola a Mateřská škola

Žadatel projektu

Základní škola a Mateřská škola, Pavlice okres Znojmo

Název projektu

Šablony pro ZŠ a MŠ Pavlice I OP JAK

Registrační číslo

CZ.02.02.XX/00/22_002/0001790

Číslo výzvy

02_16_022

Název operačního programu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy

Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů

zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Rozpočet projektu

785 420,-

Aktivity projektu

Školní asistent MŠ

Školní asistent ZŠ

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání  MŠ

Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání  ZŠ

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání  ŠD