Základní škola a Mateřská škola
Žadatel projektu:


Základní škola, Pavlice, okres Znojmo


Název projektu:


OP VK 1.4 75021293


Název operačního programu:


OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Prioritní osa programu:


1 – Počáteční vzdělávání


Název oblasti podpory:


1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách


Rozpočet projektu celkem:


414043,00 Kč


 Klíčová aktivita: II/2


V rámci aktivity bude podpořena inovovaná příprava pedagogických pracovníků na vyučovací hodiny zaměřené na zvyšování znalostí v oblasti cizích jazyků. Tato příprava bude v souladu s kurikulární reformou zohledňovat moderní trendy výuky a její realizace bude založena na inovativních vyučovacích metodách a formách práce. Pedagogičtí pracovníci vytvoří během realizace projektu 2 sady vzdělávacích materiálů (vzdělávací materiály a výukové lekce) pro výuku cizího jazyka. Každá sada bude obsahovat 36 vzdělávacích materiálů, které budou ověřeny v praxi v rámci běžné výuky.


 


Klíčová aktivita: II/4


 


V rámci aktivity bude spolufinancován rozvoje jazykových kompetencí u pedagogů cizích jazyků prostřednictvím vzdělávacího programu cizího jazyka pro pedagogického pracovníka v rozsahu min. 60 hodin za jeden rok.


 


Klíčová aktivita: II/5


 


Krátkodobý intenzivní kurz pro pedagogy cizích jazyků v zahraničí (v délce trvání minimálně 2 týdny). Kurz bude zaměřen na zlepšování obecných jazykových kompetencí.


 


Klíčová aktivita: III/2


 


V rámci aktivity budou vytvořeny digitální výukové materiály (DUM) pro různé oblasti vzdělávání, tyto materiály budou pilotně vyzkoušeny ve výuce, ověřeny a následně budou sdíleny zkušenosti získané z takto ověřených výukových modulů s pedagogickou veřejností (za podmínek daných autorským zákonem). V rámci naplňování klíčové aktivity při zkvalitňování vyučovacího procesu budou souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení DUM při výuce.


 


Klíčová aktivita: III/3


V rámci aktivity bude podpořen profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti informačních a komunikačních technologiích. Souběžně budou zajištěny minimální technické a materiální podmínky realizace dalšího vzdělávání v dané oblasti.