Základní škola a Mateřská škola

Žadatel projektu

Základní škola a Mateřská škola, Pavlice okres Znojmo

Název projektu

Šablony pro ZŠ a MŠ Pavlice II

Registrační číslo

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008778

Číslo výzvy

02_18_063

Název operačního programu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy

Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3

Rozpočet projektu

877 480,-Kč

Aktivity projektu

Školní asistent - personální podpora MŠ

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv - MŠ

Využití ICT ve vzdělávání v MŠ

Projektový den ve škole - MŠ

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - čtenářská gramotnost

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - matematická gramotnost

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv - ZŠ

Tandemová výuka na ZŠ

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Klub komunikace v cizím jazyce - ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Tandemové vzdělávání v ŠD

Využití ICT ve vzdělávání v ŠD