Základní škola a Mateřská škola

Žadatel projektu

Základní škola a Mateřská škola, Pavlice okres Znojmo

Název projektu

Šablony pro ZŠ a MŠ Pavlice

Registrační číslo

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001206

Číslo výzvy

02_16_022

Název operačního programu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy

Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů

zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Rozpočet projektu

530 549,00

Aktivity projektu

Školní asistent - personální podpora MŠ

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních

schopností u dětí v MŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu

56 hodin_Cizí jazyky

Tandemová výuka na ZŠ

Nové metody ve výuce na ZŠ_Čtenářská gramotnost

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce

s rodiči dětí v MŠ

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím

vzájemných návštěv (pro ZŠ)