Základní škola a Mateřská škola

Žadatel projektu

Základní škola a Mateřská škola, Pavlice okres Znojmo

Název projektu

Šablony pro ZŠ a MŠ Pavlice III

Registrační číslo

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018126

Číslo výzvy

02_20_080

Název operačního programu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy

Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3

Rozpočet projektu

494 083,-Kč

Aktivity projektu

Školní asistent - personální podpora MŠ

Školní asistent - personální podpora ZŠ

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv - MŠ

Projektový den ve výuce - ZŠ

Projektový den ve výuce - MŠTandemová výuka na ZŠ