Základní škola a Mateřská škola


Číslo Prioritní osy:


1 Počáteční vzdělávání


Oblast podpory:


1.1 Zlepšení podmínek pro vzdělávání prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Název projektu:


Rozvoj čtenářství a cizích jazyků v ZŠ Pavlice


Registrační číslo projektu:


CZ.1.07/1.1.00/56.0099

Šablona č. 1 Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.

Získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.

Byly vytvořeny čtyři různé tematické plány pro čtyři různé ročníky. Pro 2. a 3. ročník a pro 4. a 5. ročník v rozsahu deseti dílen pro každý ročník. Během prvních čtyř měsíců školního roku 2015/2016 bylo v každém ročníku realizováno šest dílen a vyučující vypracovali zprávu o průběhu čtenářských dílen.

Šablona č. 2 Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání 10 pracovních dnů (bez cesty) pro učitele. Kurz byl zaměřen  na „Teacher Training“ (speciální příprava pro učitele cizích jazyků). Jedna učitelka se zúčastnila jazykového kurzu na IPC Exeter ve Velké Británii. Kurz byl v rozsahu deseti pracovních dní a byl zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí a metodiku výuky jazyka anglického. Učitelka vypracovala zprávu o průběhu kurzu.

Šablona č. 3 Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.

Profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů. Jedna učitelka se zúčastnila zahraniční stáže na Slovensku v Základní škole a mateřské škole Častá. Stáž byla zaměřena na přírodovědné předměty. Trvala pět pracovních dní. Učitelka vypracovala závěrečnou zprávu o průběhu stáže.