Základní škola a Mateřská škola

Název operačního programu:                                OP Vzdělání pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy:                                                              51

Název projektu:                                                      ICT jako nástroj inovace výuky

Informace o projektu

 

Příjemce dotace: Valero s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha-Žižkov, IČO: 28291565

Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo, 67156 Pavlice 79, IČO: 75021293

Stručný obsah projektu:

Cílem nadregionálního projektu bylo zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků 30 zapojených základních a 2 středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky. Tohoto cíle bylo dosáhnuto realizací 7 klíčových aktivit. Jednotlivé klíčové aktivity obsahovaly nejen klasické prezenční vzdělávání, ale i tvorbu e-learningových podpor prezenčního vzdělávání a webové aplikace, pomocí kterých si cílová skupina - pedagogové zapojených škol, vzájemně vyměňovali zkušenosti, komunikovali spolu a spolupracovali se svými mentory. Dále se KA projektu zaměřily na systémovou podporu ředitelů a vedoucích pracovníků škol ve využívání digitálních technologií pro integraci ICT do života školy a také evaluací projektových aktivit. Jednotlivé základní a střední školy byly do projektu zapojeny jako partneři s finančním příspěvkem.