Základní škola a Mateřská škola

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie."

Projekt v rámci programu ERASMUS+

Dům zahraniční spolupráce

IČ: 61386839

Na Poříčí 1035/4

110 00Praha 1

Typ projektu

Erasmus+ školní vzdělávání

Číslo projektu (grantové smlouvy)

2019-1-CZ01-KA 101-060363

Název projektu

CLIL na základní škole Pavlice

 

Projekt je zaměřen na podporu učitelů JA na 1. stupni a plánoval zrealizovat kurz CLIL ve Velké Británii v létě 2020. V roce 2020 vzhledem k pandemii Covid 19 byl projekt prodloužen o jeden rok. Dvanáctidenní mobilita v Brihghtonu ve Velké Británii se vzhledem k nařízené karanténě nemohla uskutečnit a bylo zažádáno o podstatnou změnu projektu. Nová podoba projektu zahrnovala jednu šestidenní mobilitu na škole Europass academy v Itálii a dva online kurzy na téže škole.

Cíle projektu:

-           Posílení výuky jazyků

-          Modernizace metod výuky, učebních pomůcek, inovativních přístupů, rozšíření      zkušeností s metodou CLI

-          Profesní růst pracovníků škol

-          Zvýšení prestiže školy a její konkurenceschopnosti

-          Další zkušenosti managementu s realizací projektu

Výsledky projektu:

-           Přenesení zkušeností z kurzů CLIL do výuky.

-          Zavedení nového modelu organizace vzdělávacího procesu = využití tzv. assembly, vstupní aktivity na začátku vyučování. Zaměření je různorodé, básničky, písničky, knihy, aktuality ze světa, nové informace zveřejněné v dětských časopisech (Gate, Friendship) v jazyce anglickém.

-          Vedení nejazykových hodin v jazyce anglickém (minimálně ze 30% dané vyučovací hodiny).

-          Využití online zdrojů, se kterými jsme se během mobility seznámili.

-          Motivace učitelky angličtiny v 1. a 2. ročníku k absolvování celoročního kurzu JA (hradí škola), který začal v září 2021, tedy navazoval na absolvovanou online mobilitu. Kurz bude trvat do jara 2022. Učitelka je nekvalifikovaná a dalším výsledkem projektu je její záměr si kvalifikaci doplnit.

 

 Zpravodaj obce Pavlice

https://www.pavlice.cz/pavlicky-zpravodaj/category/12-rok-2021.html?down...

https://www.pavlice.cz/pavlicky-zpravodaj/category/10-rok-2019.html?down...