Základní škola a Mateřská škola

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie."

Projekt v rámci programu ERASMUS+

Dům zahraniční spolupráce

IČ: 61386839

Na Poříčí 1035/4

110 00Praha 1


Typ projektu


Erasmus+ školní vzdělávání


Číslo projektu (grantové smlouvy)


2014-1-CZ01-KA101-001633


Název projektu


Podpora učitelů JA 1. stupně ZŠ

 

Projekt je zaměřen na podporu učitelů JA na 1. stupni a plánuje zrealizovat dva jazykové kurzy ve Velké Británii.

1. mobilita byla realizována v létě roku 2015. Jednalo se o jazykový pobyt na LEWIS SCHOOL OF ENGLISH v Sothamptonu.

2. mobilita byla realizována v létě roku 2016. Jednalo se o metodický pobyt na The English Language Centre v Brightonu.

3. mobilita byla realizována v létě roku 2016. Jednalo se o jazykový pobyt na The English Language Centre v Brightonu.