Základní škola a Mateřská škola

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie."

Projekt v rámci programu ERASMUS+

Dům zahraniční spolupráce

IČ: 61386839

Na Poříčí 1035/4

110 00Praha 1

Typ projektu

Erasmus+ školní vzdělávání

Číslo projektu (grantové smlouvy)

2017-1-CZ01-KA 101-034487

Název projektu

Nové metody v jazykovém vzdělávání

 

Projekt je zaměřen na podporu učitelů JA na 1. stupni a plánuje zrealizovat dva kurzy CLIL ve Velké Británii.

První kurz CLIL (Content and Language Integrated Learning) Practical Methodology for Primary Teachers se konal v Cheltenhamu a zahrnoval i tzv. stínování, tedy možnost zúčastnit se přímo ve vyučování ve Springbank Primary Academy v Cheltenhamu.

Druhý kurz CLIL zrealizován v létě 2019. Jednalo se kurz v Anglolang, Acadamy of English ve Scarborough.

Obě zahraniční mobility vedly k získání zkušeností s metodou CLIL a k přípravě implementace metody do vyučování na naší škole.