Základní škola a Mateřská škola

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

V rámci programu Doučování žáků škol jee na Základní škole a Mateřské škole organizováno doučování žáků, kteří z důvodu distančního vzdělávání nebo speciálních vzdělávacích potřeb potřebují procvičit a upevnit probranou látku a navázat na ni novým učivem. Je realizováno doučování hlavních předmětů, tedy jazyk český a matematika. Doučování je cíleno na žáky 1. až 5. ročníku.