Základní škola a Mateřská škola

Domácí příprava

Letos chystáme knihu k projektu "Cestujeme po Evropě". Do této knihy máte první úkol.

Napiš úvahu na téma: "Země, ve které bych chtěl nebo mohl žít". V úvaze musí být alespoň pět důvodů, proč sis vybral/a tuto zemi. Vybíráme pouze z Evropy. Svůj článek pošli mailem (kdo to umí) nebo přines napsané do pátku.

Stránky