Základní škola a Mateřská škola

Domácí příprava

Letošní téma celoročního projektu je "Řemesla a tradice". Do příštího pátku udělej seznam deseti  řemesel (zaměř se i na ta netradiční). U každého řemesla musíš vědět, čím se řemeslník zabývá, co vyrábí.

Ten z vás, který přečetl přes prázdniny knihu, může ji v pátek přinést a vyprávět její obsah. Bude mít první míli na ostrov čtenářů.

Míli také dostanete, pokud donesete knížku, která pojednává o lidových řemeslech.

Poslední úkol v projektu „Jsem hlava rodiny“, kterým rozvíjíme finanční gramotnost je vytvoření výrobku + rozpočtu na jeho prodej (nezapomeň na svůj zisk). Připrav si jeho prezentaci pro ostatní. Prezentace by měla mít podobu reklamního sdělení (mediální výchova). Výrobek přines v pátek. Tento úkol bude ohodnocen v soutěži „Cesta na ostrov čtenářů“ i cenou pro nejlepší tři výrobky.

 

Tento úkol je povinný pro všechny žáky třetího až pátého ročníku. Třeťáci nakreslí obrázek (co jste dělali o prázdninách) a k jednotlivým předmětům na obrázku napíší anglické slovíčko (podobné obrázky si ukazujeme v klubu anglické konverzace v knize "Carlo likes reading". Čtvrťáci a páťáci napíší vyprávění o tom, co dělali o prázdninách. Své vyprávění mohou doplnit také obrázkem s popisem slovíček v angličtině.

Stránky