Základní škola a Mateřská škola

Get Adobe Flash player

Domácí příprava

V knížce Uprchlík na ptačím stromě jsme se seznámili s celou řadou ptáčků. Vyhledej v encyklopedii zajímavého ptáčka, který žije na našem území. Přečti si o jeho životě, hnízdění, způsobu života. Napiš vypravování, ve kterém využiješ získané znalosti. Za tento úkol můžeš dostat i dvě míle v cestě na Ostrov čtenářů.

Letos budeme v Noci s Andersenem mluvit o knihách Ondřeje Sekory. Ve škole čteme knihu Uprchlík na ptačím stromě. Vyber jednu ilustraci a najdi v knize úryvek, který se k ilustraci vztahuje. Připrav si na pátek krátké přiblížení tohoto úryvku. Vybranou ilustraci oznam paní učitelce. Pospěš si, protože dva žáci nemohou mít tentýž obrázek.

V projektu finanční gramotnosti se můžete zúčastnit soutěže. Přineste výrobek (může to být i maketa skutečné věci), vyčíslete náklady, započítejte svou práci a stanovte prodejní cenu. V pátek vystoupíte s prezentací výrobku. Buďte kreativní a nebojte se toho. Každý dostane malou odměnu a ještě navíc jednu míli na cestě na ostrov.

Stránky