Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo,

 

vyhlašuje

 

 

 

zápis

 

do 1. ročníku

 

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, proběhne

 

v úterý 5. dubna 2022

 

od  15:00  do 17:30  hodin

 

v budově základní školy.

 

Při zápisu předkládají rodiče rodný list dítěte.

Přezůvky pro děti a doprovod s sebou.

 

 

 

 

V Pavlicích 22. 3. 2022                                                                 PaedDr. Tamara Kučerová

                                                                                                           ředitelka školy