Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo,

 

vyhlašuje

 zápisdo 1. ročníku

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, proběhne

v období měsíce dubna

 rodiče  vyplní žádost o přijetí a dotazník pro rodiče, obdrží registrační číslo

ředitelka vystaví rozhodnutí o přijetí/odkladu

na webu školy www.zspavlice.cz budou zveřejněna registrační čísla přijatých žáků