Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo,

 

vyhlašuje

 zápisdo 1. ročníkuZápis do prvního ročníku základního vzdělávání dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, proběhne

ve středu 10. dubna 2019 

od  15:15  do 16:30  hodin 

v budově základní školy. 

Při zápisu předkládají rodiče rodný list dítěte.

Přezůvky pro děti a doprovod s sebou.

Kriteria pro přijetí:

1. Trvalé bydliště ve školském obvodu

2. Sourozenec v ZŠ

3. Děti, které nesplňují kriterium 1 a 2

Kapacita školy umožňuje přijmout 14 žáků.