Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo

___________________________________________________________________________

Pavlice 79, 671 56 Grešlové Mýto, tel: 515 258 250, E-mail: zs.pavlice@orgman.cz, IČO: 750 212 93

 

 

 

 

 

 


ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 

 

Na základě § 34 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a na základě vyhlášky č. 14 ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání v platném znění

 

vyhlašuji

 

zápis

 

 dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020.

 

 

Zápis do mateřské školy při Základní škole a Mateřské škole, Pavlice se bude
konat ve čtvrtek 2. května 2019 v 15:30 v budově MŠ. Žádost o přijetí si rodiče
mohou vyzvednout v MŠ nebo ZŠ Pavlice. Kritéria pro přijetí budou zpřístupněna na
www.zspavlice.cz. K zápisu si rodiče přinesou rodný list dítěte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              PaedDr. Tamara Kučerová

                               ředitelka školy