Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo

___________________________________________________________________________

Pavlice 79, 671 56 Grešlové Mýto, tel: 515 258 250, E-mail: zs.pavlice@orgman.cz, IČO: 750 212 93

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Na základě § 34 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a na základě vyhlášky č. 14 ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání v platném znění

 

vyhlašuji

 

zápis

 

 dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023.

 

 

Zápis do mateřské školy při Základní škole a Mateřské škole, Pavlice, okres Znojmo se bude
konat dne 4. května 2022 v 15:30 v MŠ Pavlice. Žádost o přijetí si rodiče
mohou vyzvednout v MŠ Pavlice nebo vytisknout formulář dostupný www.zspavlice.cz.  

Dokumenty k žádosti:

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Potvrzení o očkování je součástí žádosti o přijetí.

 

Zákonný zástupce při zápisu předkládá rodný list dítěte.