Základní škola a Mateřská škola

V pátek 25. 10. máme první projektový den „Cestujeme po Evropě“. Žáci jsou rozděleni do skupin. Mají vedoucího, který organizuje činnosti:

1. příprava powerpointové prezentace + doprovodné aktivity při její prezentaci (hodnotit se bude kreativita a schopnost zaujmout posluchače).

2. vytvoření plakátu – žáci ho budou tvořit ve škole, ale materiál musí mít připravený a promyšlený.

3. pojmová mapa – ten, kdo ji tvoří, si připravuje a vyhledává informace předem, potom jenom dotváří výtvarně (styl písma, pozadí…).

4. nástěnka – ten, kdo má na starosti nástěnku, si získá od ostatních členů informaci, co k danému státu má možnost donést a potom vytváří nástěnku + výstavku předmětů. Při projektu vše prezentuje a popisuje.

Během projektu bude dále pohybová dílna, vypracování pracovních listů, ukázky pohádek…