Základní škola a Mateřská škola

Termín otevření ZŠ – pondělí 25.5.2020 – nástup v pozdějším termínu nebude z hygienických důvodů umožněn.

Vstup do školy bude umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám.

Každý žák bude mít s sebou na den 2 roušky a sáčky na jejich uložení.

Školní stravování bude zajištěno vydáváním obědů podle hygienických pravidel.

První den je nezbytné odevzdat vyplněné a podepsané čestné prohlášení (v příloze)

Bez tohoto prohlášení nebude dítěti povolen vstup do školy.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18.5.2020.

Žáci budou rozděleni do 3 skupin. ( max. počet dětí ve skupině je 15 žáků)

Příchod do areálu školy od 7:30 do 7:45

Výuka od 8:00. 

1.skupina (1. a 2. roč.) půjde na oběd v 11:45

2.skupina (3. roč.) ve 12:10

3. skupina (4. a 5. roč.) ve 12:30

Podrobné pokyny budou rodičům předány mailem (těm, kteří vyjádří zájem o vzdělávání do 18. 5.)

Přiložené soubory: