Základní škola a Mateřská škola

Kritéria pro umístění dítěte v MŠ

 

Pro přijetí do mateřské školy při Základní škole a Mateřské škole, Pavlice, okres Znojmo jsou pro rok 2020 stanovena tato kritéria:

 

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy s kritériem:

 

 1. Děti, které nejpozději před 01. 09. 2020 dosáhnou pěti let věku a budou tedy plnit povinné předškolní vzdělávání.

   

 2. Děti, které nejpozději před 01. 09. 2020 dosáhnou čtyř let věku. Při naplnění kapacity je dalším kritériem datum narození dítěte, starší má přednost.

   

 3. Děti, které nejpozději před 01. 09. 2020 dosáhnou tří let věku a mají sourozence v MŠ Pavlice. Při naplnění kapacity je dalším kritériem datum narození dítěte, starší má přednost.

   

   

 4. Děti, které nejpozději před 01. 09. 2020 dosáhnou tří let věku. Při naplnění kapacity je dalším kritériem datum narození dítěte, starší má přednost.

   

   

  Děti, které nemají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy. Při naplnění kapacity je dalším kritériem datum narození dítěte, starší má přednost.

   

   

   

   V Pavlicích 20. 4. 2020                                        

   

   

   

   

   Ing. Pavel Nechvátal                                                  PaedDr. Tamara Kučerová

     starosta  obce                                                                  ředitelka školy