Základní škola a Mateřská škola

Kritéria pro umístění dítěte v MŠ

 

Pro přijetí do mateřské školy při Základní škole a Mateřské škole, Pavlice, okres Znojmo jsou pro rok 2019 stanovena tato kritéria:

 

 

  1. Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději před 01. 09. 2019 dosáhnou čtyř let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy. Při naplnění kapacity je dalším kritériem datum narození dítěte, starší má přednost.

     

  2. Pokud po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, budou přijaty další přihlášené děti podle těchto kritérií:

     

Kritérium

body

Tři roky věku, které dosáhne nejpozději ke dni 31. 8. 2019

2

Trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy

2

Dítě má staršího sourozence v ZŠ a MŠ Pavlice.

 

1

 

 

Při rovnosti bodů, rozhoduje datum narození dítěte. Starší má přednost.

 

V Pavlicích 12. 4. 2019                                        

 

 

 

 

 Ing. Pavel Nechvátal                                                          PaedDr. Tamara Kučerová

   starosta  obce                                                                     ředitelka školy